Oblicza propagandy

Oblicza propagandy. Polityka, ekonomia, media.

przedmiot ogólnouniwersytecki na Uniwersytecie Warszawskim
semestr letni 2018/2019

Przejdź do rejestracji w systemie USOS

INFORMACJE OGÓLNE:

Facebook: https://www.facebook.com/ObliczaPropagandy/

Miejsce i czas  projekcji: Kino Luna SALA A w środy godz. 16:00-19:00. Zajęcia rozpoczynają się w środę 20 lutego 2019!

17 kwietnia zajęcia nie odbędą się.

Liczba ECTS: 6

Karnet: Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do rejestracji na zajęcia w systemie USOS oraz wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 150 zł.

UWAGA! Samo wykupienie karnetu nie gwarantuje miejsca na liście uczestników zajęć. Osoby chcące uzyskać zaliczenie z przedmiotu muszą w pierwszej kolejności zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS.

Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej. Można również wykupić karnet bez rejestracji, żeby uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz.

Zakupu karnetu dokonuje się bezpośrednio w kasie kina Luna. Informacja kiedy karnety trafią do sprzedaży zostanie podana w późniejszym terminie.

Prowadzący:
dr hab. Jacek Wasilewski (ID UW), dr Łukasz Szurmiński (ID UW)

Koordynatorka:
Klaudia Gniady (Akademia Dokumentalna)
kontakt w sprawach organizacyjnych: klaudia@againstgravity.pl

Grupa na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/1267239660027502/

ZALICZENIE ZAJĘĆ: 

  • obecność na zajęciach

Dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia

Uwaga! Osoby, które przekroczą dopuszczalną liczbę nieobecności, będą zobowiązane do ich odpracowania. Aby to zrobić należy napisać krótką (0,5-1 str) recenzję na temat opuszczonego na zajęciach, obejrzanego we własnym zakresie filmu, lub krótką notatkę o filmie ze wskazaniem na techniki propagandowe w nim użyte. Pracę należy wysłać na adres: oblicza.propagandy2018@gmail.com

  • praca zaliczeniowa

Opracować na przykładzie:

  1. wybranego filmu kwestie związane z jego wymiarem propagandowym.

  2. Wybranej sytuacji społecznej, która nawiązuje do filmu, a w której możemy się znaleźć (galeria handlowa, stadion, szkoła itp.)

Opracowanie powinno być krytyczne – co oznacza że nie może być jedynie opinią, ale opierać się na wybranych kategoriach i na własnej analizie (filmu, sytuacji):

  1. KWESTIA 1: Jakiego typu propaganda? Na czym polega propagowanie treści? Czy zwiera wątki manipulacyjne czy tylko perswazyjne? Co propaguje? Co traktuje jako naturalne i pożyteczne? Czy występuje argumentacja, balans głosów? Czy są jakieś książki/artykuły wspierające proponowane tezy?

  2. KWESTIA 2: Jakie środki formalne filmowe wspierają przekazywane tezy/wizje świata/podziały/afirmację wartości?

  3. KWESTIA 3: Zamknięcie – podsumowanie swojej tezy ​

 

MOŻLIWOŚCI:

1. FILMIK – jako rodzaj krytyki (filmowej)– należy nagrać dowolną techniką – kamerą, telefonem. Można montować lub nie – ważne, żeby przekazać w miarę spójnie treść.

Nagranie nie powinno mieć więcej niż 1,5 minuty – a więc musi być przemyślane, streszczone i nie odczytane!!!! - ale opowiedziane.

Filmik powinien być załadowany w dowolne miejsce – wetransfer, dropbox, YT itp. – i przesłany na maila oblicza.propagandy2018@gmail.com

Sposób nazwania pliku – Nazwisko_Imię__nr indeksu_Tytuł

Uwaga – ważne żeby nie było korzystania ze źródeł bez wyraźnego zaznaczenia nawiązania do nich – w przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako plagiat.

2. ESEJ – do 3 stron komputeropisu. Formaty: pdf, rtf.

Esej – podobne warunki związane z ujęciem krytycznym jak w przypadku nagranego materiału.

Dodatkowo: na wstępie wyraźna teza za którą będziemy argumentować. Wstęp może zajmować jeden akapit.

Konkretne dane i źródła, ujęte w formie bibliografii (autor, tytuł, strona, miejsce, rok wydania)

Kolejne argumenty mogą być w punktach.
Konkluzja i zamknięcie wywodu.

Sposób nazwania pliku podobny jak w przypadku filmiku.

Uwaga – ważne żeby nie było korzystania ze źródeł bez wyraźnego zaznaczenia nawiązania do nich – w przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako plagiat.

UWAGA! Prace należy przesyłać do dnia ostatnich zajęć.


zapisz się do newslettera

Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 22, pok212 będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich poprawiania.
Zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.