Szkoły wyższe

Fakultety uniwersyteckie Akademii Dokumentalnej to cotygodniowe projekcje filmów połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych przez nich, gości specjalnych. Zajęcia mają charakter ogólnouniwersytecki – mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci i doktoranci danej uczelni. Mają wymiar semestralny i kończą się egzaminem bądź pracą pisemną na ocenę.

Fakultety Akademii Dokumentalnej na uczelniach wyższych są nowatorskimi projektami, które przecierają szlaki w nowym podejściu do edukacji filmowej na poziomie szkół wyższych. Film dokumentalny wykorzystywany jest jako doskonałe źródło wiedzy. Na wielu uczelniach fakultety Akademii są pierwszymi i jednymi tego typu przedmiotami, łączącymi pokazy filmów dokumentalnych w kinie z akademickim opracowaniem i komentarzem. Duże zainteresowanie studentów fakultetami świadczy o potrzebie nowych form nauczania.

Celem Akademii Dokumentalnej dla szkół wyższych jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Uniwersytet Warszawski

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Uniwersytet w Bydgoszczy

Lista programów

rozwiń

Uniwersytet Wrocławski

ASP we Wrocławiu

Lista programów

rozwiń

SWPS Wrocław

Lista programów

rozwiń

SWPS Poznań

Lista programów

rozwiń
  • PSYCHOLOGIA W FILMIE

SWPS Warszawa

Lista programów

rozwiń
  • PSYCHOLOGIA W FILMIE

zapisz się do newslettera

Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 22, pok212 będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich poprawiania.
Zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.