Uczelnie wyższe – archiwum

Fakultety uniwersyteckie Akademii Dokumentalnej to cotygodniowe projekcje filmów połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych przez nich, gości specjalnych. Zajęcia mają charakter ogólnouniwersytecki – mogą na nie uczęszczać wszyscy studenci i doktoranci danej uczelni. Mają wymiar semestralny i kończą się egzaminem bądź pracą pisemną na ocenę.

Fakultety Akademii Dokumentalnej na uczelniach wyższych są nowatorskimi projektami, które przecierają szlaki w nowym podejściu do edukacji filmowej na poziomie szkół wyższych. Film dokumentalny wykorzystywany jest jako doskonałe źródło wiedzy. Na wielu uczelniach fakultety Akademii są pierwszymi i jednymi tego typu przedmiotami, łączącymi pokazy filmów dokumentalnych w kinie z akademickim opracowaniem i komentarzem. Duże zainteresowanie studentów fakultetami świadczy o potrzebie nowych form nauczania.

Celem Akademii Dokumentalnej dla szkół wyższych jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Uniwersytet Warszawski

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Uniwersytet Wrocławski

ASP we Wrocławiu

Lista programów

rozwiń

SWPS Wrocław

Lista programów

rozwiń

SWPS Poznań

Lista programów

rozwiń
  • PSYCHOLOGIA W FILMIE

SWPS Warszawa

Lista programów

rozwiń
  • PSYCHOLOGIA W FILMIE

zapisz się do newslettera

Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 22, pok212 będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich poprawiania.
Zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.