Ponadpodstawowe – archiwum

Filmy dla szkół ponadpodstawowych zostały podzielone na bloki tematyczne, uwzględniające wybrane przedmioty szkolne. Wybrane bloki pozwalają poszerzyć wiedzę lub spojrzeć na dany temat z innej perspektywy, często niezależnej od mediów i środków masowego przekazu. Każdy z prezentowanych w programie filmów może stać się punktem wyjścia do dyskusji, w której uczniowie doskonalą umiejętność popierania własnych argumentów, często odwołując się do tekstów kultury, co jest jednym z wymogów nowej matury. Spotkania składają się z pokazu filmu i 45-minutowej rozmowy po filmie. Nauczyciele otrzymują dodatkowo scenariusze lekcji do wykorzystania w ramach zajęć szkolnych.

Problemy współczensego świata

wiedza o społeczeństwie, historia

sztuka i kultura

wiedza o kulturze, język polski, klasy o profilach humanistycznych i artystycznych

Planeta B nie istnieje

biologia, geografia,
godziny wychowawcze

w kręgu psychologii

godziny wychowawcze

zapisz się do newslettera

Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 22, pok212 będzie przetwarzać Pani/a dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich poprawiania.
Zamawiany przez Pana/-ią newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.